Geistingen

PICT1382Geistingen is een dorpje in het Noord-Oosten van Limburg, in de gemeente Kinooi. Geistingen draagt een duidelijke Germaanse naam. Er woonden reeds mensen in voorhistorische en Keltische tijden. Vanaf de 12de eeuw getuigen de bronnen van het bestaan van Geistingen (Westingue of Neergeistingen genoemd).

De parochie, met als patroonheilige streekgenoot en bisschop Sint-Lambertus, kende reeds een vermelding in 1178.

Doorheen het dorp slingerde zich de oude Romeinse heerbaan van Tongeren naar Nijmegen. Tussen Geistingen en Kessenich treft men de horst van Geistingen aan. Deze hoge rand ontstond door de winterbedding van de Maas. In de omgeving van de nu ontgrinde Steenberg trof men tal van laat-romeinse resten aan. De oorsprong van de huidige dorpskern met de Vroenhof ligt nog wat in het duister. Het is nog steeds een open vraag of de heiligen Harlindis en Relindis hier vandaan kwamen. De parochie Geistingen was alleszins eeuwenlang verbonden met het klooster (later kapittel) van Aldeneik.

Samen met het naburige Ophoven maakte Geistingen deel uit van het graafschap Horn. Toen de laatste graaf beschuldigd werd van landverraad en in 1568 te Brussel door de Spanjaarden werd onthoofd, kwamen beide dorpen onder Luiks bewind. Deze toestand duurde tot aan de Franse Revolutie. Napoleon gaf zijn naam aan de eerste grote weg: de Napoleonsweg – van Parijs tot Wezel aan de Rijn – is nu nog een belangrijke verbindingsweg en drukke verkeersas tussen de beide Limburgen. In de periode 1814-1830 behoorde Geistingen, samen met Ophoven, tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Sinds de onafhankelijkheid van België vormden beide één gemeente: Ophoven-Geistingen. Dit bleef zo tot aan de fusie der gemeenten op 18 september 1971.

Als één van de merkwaardigste figuren van Geistingen kunnen we zeker Monseigneur Martinus Rutten vermelden. Hij werd geboren op Hoezerhof in 1852 en was de eerste Vlaamse bisschop van het bisdom Luik. Hij overleed in 1927 en ligt begraven op het oude kerkhof te Geistingen.

Sinds 2012 draagt Geistingen de naam “Rozendorp”. Elk jaar staan de prachtige rozen er in volle bloei. Het dorp heeft zelfs haar eigen roos: de perla bianca.

Bron: www.kinrooi.be